Ճօնթի Հավլի


Անգլիացի գրող ու նկարազարդիչ է։ Շրջանաւարտ է Լոնտոնի Արուեստի համալսարանէն։ Այդ օրէն ի վեր կ՚աշխատի որպէս ծրագրող ու նկարազարդիչ։ Հավլի մանկութենէն սիրած է նկարել. զինք, բացի գեղեցիկ գիրքերէ ու անոնց մէջ պահուըտած աշխարհներէ, շատ քիչ բան կը խանդավառէ։ «Մեծ տղաքը կու լան» իր առաջին գիրքն է։

Արկղ

No products in the cart.