Արկղ

No products in the cart.

Բառաշխարհ

240,75

25%

«Բառաշխարհ», բառիս իսկական առումով աշխարհ մըն է՝ կազմուած բառերով։ Այս հոյակապ աշխատանքը, որ առօրեայ կեանքին մէջ գործածական շուրջ հազար բառը մէկտեղելով կը դիւրացնէ կեանքը, հայերէն սորվելու աշխատանքին մէջ առաջինն է բոլոր անոնց համար, որոնք հայերէն կը սորվին կամ անոնց համար, որոնց մայրենին է ան։ Գիրքին մէջ տեղ գտած են մեզ շրջապատող աշխարհին եւ առօրեային վերաբերող հասկացութիւններ ու առարկաներ։ Տուն, խոհանոց, պարտէզ, փողոցներ, բնութիւն, անասուններ, առողջապահութիւն, սնունդ, հագուստեղէն եւ դեռ ինչե՜ր… «Բառաշխարհ» գիրք մըն է, զոր կարելի է հաճոյքով թղթատել, նայիլ Զէյնէպ Էօզաթալայի իրարմէ գեղեցիկ գծագրումներուն, միաժամանակ կարդալ ու աշխատիլ։ Գիրքը լեզու սորվիլը կը վերածէ ստեղծագործ ու զուարճալի պարապմունքի։


Պիտակ
Լեզու՝

Հայերէն

Խմբագիր՝

Փայլինէ Թովմասեան, Սեւան Տէյիրմենճեան

Նկարազարդող՝

Զէյնէպ Էօզաթալայ, Մուրատ Պաշօլ

Էջադրում՝

Մելիսա Արսէնեան

Տպագրական տեղեկութիւններ՝

Ա տպագ., Նոյեմբեր 2020
Բ տպագ., Մայիս 2023

Էջաքանակ եւ չափեր՝

64 էջ, 24×32 սմ

ISBN

9786050688146

Բառերէ կազմուած աշխարհ մըն է «Բառաշխարհ»ը։ Հոն կայ փոքրիկները շրջապատող կեանք մը իր բոլոր գոյներով։ Տունը, խոհանոցը, պարտէզը, պողոտաները, փողոցները, բնութիւնը, անասունները, դպրոցը, հիւանդանոցը, եկեղեցին, ուտելիքները, հագուստները եւ ուրիշ ինչե՜ր ինչե՜ր… «Բառաշխարհ»ի էջերուն վրայ ամենէն գեղեցիկ նկարներով մօտ հազար բառ կը շրջի, նորեկներուն տալու համար հայոց լեզուի առաջին բառամթերքը, որու վրայ պիտի բարձրանայ լեզուի հաճոյքն ու տաղանդը։