25 %

Պարոն կւոձ

Ինչպէս անունն ալ կը յուշէ, գիրքը ամբողջապէս հիմնուած է շրջուած կարդալու եւ գրելու զաւեշտին վրայ։ Գլխաւոր կերպարներն են խոզուկը, կովն ու ձուկը։ Խոզուկ մը եւ կով մը սառած լիճին վրայ չմշկելու ժամանակ, կապ կը ստեղծեն սառոյցին տակ գտնուող ձուկին հետ եւ այդ ձուկը կը դիմէ անոնց օգնութեան։ Խոզուկը կը ջանայ հաղորդակցիլ ձուկին հետ. իր մտերիմ կովը թէեւ մտահոգ է, սակայն անոր հետ համագործակցաբար կը շարժի։ Գիրքին կեդրոնն է բարեկամութեան տարրերէն մին հանդիսացող փոխօգնութիւնը։ Հէքիաթին ծիծաղելի ոճն ու նկարներուն արուեստի գործ մը ըլլալու հանգամանքը գրութենէն անկախ ընթերցումի կարելիութիւնն ալ կու տայ։

Yaş Aralığı:

Ինչպէս անունն ալ կը յուշէ, գիրքը ամբողջապէս հիմնուած է շրջուած կարդալու եւ գրելու զաւեշտին վրայ։ Գլխաւոր կերպարներն են խոզուկը, կովն ու ձուկը։ Խոզուկ մը եւ կով մը սառած լիճին վրայ չմշկելու ժամանակ, կապ կը ստեղծեն սառոյցին տակ գտնուող ձուկին հետ եւ այդ ձուկը կը դիմէ անոնց օգնութեան։ Խոզուկը կը ջանայ հաղորդակցիլ ձուկին հետ. իր մտերիմ կովը թէեւ մտահոգ է, սակայն անոր հետ համագործակցաբար կը շարժի։ Գիրքին կեդրոնն է բարեկամութեան տարրերէն մին հանդիսացող փոխօգնութիւնը։ Հէքիաթին ծիծաղելի ոճն ու նկարներուն արուեստի գործ մը ըլլալու հանգամանքը գրութենէն անկախ ընթերցումի կարելիութիւնն ալ կու տայ։

Ընդհանուր

Լեզու՝ Հայերէն
Թարգմանիչ՝ Սեւան Տէյիրմենճեան
Բնագրի լեզուն՝ Լիթուաներէն
Խմբագիրներ՝ Ռոպեր Քոփթաշ
Նկարազարդող՝ Լինա Տուտայիթէյ
Տպագրական տեղեկութիւններ՝ Ա տպագ., Հոկտեմբեր 2019
Էջաքանակ եւ չափեր՝ 40 էջ, 24×29 սմ
ISBN: 9786058036376

Ետեւի կողքը

Խոզուկն ու կովը, ձիւնոտ օր մը, սառած լճին վրայ կը չմշկէին։ Յանկարծ, սառոյցին տակէն բան մը կը մշտէ զիրենք։ Վիշա՞պ մը արդեօք։ Քիչ անց կը տեսնեն, որ ձուկ մըն է։ Ձուկը, սառոյցին վրայ, իրենց անհասկնալի թուացող լեզուով բաներ մը կը գրէ։ Թերեւս բանե՞ր մը կը խնդրէ իրենցմէ… Խոզուկը, կովն ու ձուկը արդեօք պիտի կարենա՞ն գտնել մէկզմէկ հասկնալու միջոցը՝ հակառակ դժուարութիւններու։
«Պարոն Կւոձ» հոյակապ գիրք մըն է. ան ցոյց կու տայ, որ երբ խնդիրները տարբեր դիտանկիւնէ մը դիտենք անոնք կը դադրին խնդիր ըլլալէ։

Հեղինակ-Նկարիչ

Մարիուս Մարցինքեւիչիուս

Լինա Տուտայիթէյ