%35

Թելադրիչ «Հիփփօ»ներ130.00 84.50

Սկիզբէն իսկ խուսափեցանք մեր գիրքերը տարիքի համաձայն դասակարգելէ եւ նախընտրեցինք, որպէս առաջարկ նուազագոյն տարիք մը որոշել, որովհետեւ կը հաւատանք, թէ իւրաքանչիւր մանուկ գիրքերու եւ ընթերցանութեան հետ կը հաստատէ իւրայատուկ կապ մը, ինչ որ անկարելի է սահմանափակել։ Այս կապոցի գիրքերը ի մի բերողը ո՛չ թէ տարիքն է, այլ իրենց նիւթերն ու գրուածքին խտութիւնը։ Ջերմ բարեկամութիւն մը եւ օր մըն ալ բարեկամէ հեռու մնալու դժուարութիւնը, փողոցային շան մը եւ իրեն հետ բարեկամութիւն հաստատել ջանացող կնոջ վստահութեան ու սիրոյ վրայ հաստատուած յարաբերութիւնը, զիրար հասկնալու դժուարութիւն ունեցող երեք օտարականի հաղորդակցութիւն ստեղծելու ջանքը, եւ առանց դադարի իր ազատութեան մեքենան որոնող աղջնակի մը արկածները… Քիչ խօսքով, նոյնիսկ ինչպէս մեր անբառ գիրքը՝ «Փոթորիկ»ն է, առանց խօսքի շատ բան պատմող ու չափահասներն իսկ մտածելու մղող «Երջանկութիւնը աղուէս մըն է», «Փոթորիկ», «Պարոն Կւոձ» եւ «Ազատութեան հրաշալի մեքենաներ» մանկագիրքերու ծածուկ պատմութիւններուն համակրող բոլոր-բոլորին…

Yaş Aralığı:

Սկիզբէն իսկ խուսափեցանք մեր գիրքերը տարիքի համաձայն դասակարգելէ եւ նախընտրեցինք, որպէս առաջարկ նուազագոյն տարիք մը որոշել, որովհետեւ կը հաւատանք, թէ իւրաքանչիւր մանուկ գիրքերու եւ ընթերցանութեան հետ կը հաստատէ իւրայատուկ կապ մը, ինչ որ անկարելի է սահմանափակել։ Այս կապոցի գիրքերը ի մի բերողը ո՛չ թէ տարիքն է, այլ իրենց նիւթերն ու գրուածքին խտութիւնը։ Ջերմ բարեկամութիւն մը եւ օր մըն ալ բարեկամէ հեռու մնալու դժուարութիւնը, փողոցային շան մը եւ իրեն հետ բարեկամութիւն հաստատել ջանացող կնոջ վստահութեան ու սիրոյ վրայ հաստատուած յարաբերութիւնը, զիրար հասկնալու դժուարութիւն ունեցող երեք օտարականի հաղորդակցութիւն ստեղծելու ջանքը, եւ առանց դադարի իր ազատութեան մեքենան որոնող աղջնակի մը արկածները… Քիչ խօսքով, նոյնիսկ ինչպէս մեր անբառ գիրքը՝ «Փոթորիկ»ն է, առանց խօսքի շատ բան պատմող ու չափահասներն իսկ մտածելու մղող «Երջանկութիւնը աղուէս մըն է», «Փոթորիկ», «Պարոն Կւոձ» եւ «Ազատութեան հրաշալի մեքենաներ» մանկագիրքերու ծածուկ պատմութիւններուն համակրող բոլոր-բոլորին…