%35

Դէպի գիրք առաջնորդող «Հիփփօ»ներ120.00 78.00

Սկիզբէն իսկ խուսափեցանք մեր գիրքերը ըստ տարիքի դասակարգելէ եւ նախընտրեցինք, որպէս առաջարկ նուազագոյն տարիք մը որոշել, որովհետեւ կը հաւատանք, թէ իւրաքանչիւր մանուկ գիրքերու եւ ընթերցանութեան հետ կը հաստատէ իւրայատուկ կապ մը, որ անկարելի է սահմանափակել։ Ինչպէս վերնագիրէն ալ յայտնի է, այս կապոցին մէջ գտնուող չորս գիրքը հասցէագրուած է այն մանուկներուն, որոնք տակաւին մուտք չեն գործած գիրքերու երեւակայական աշխարհէն ներս։ «Պզտիկ դպրոցական պայուսակ, մեծ արկած», որ պիտի օգնէ յաղթահարելու նախադպրոցական տարիքի մանուկներու դպրոցական վախը, «Ժիլն ու վիշապը», որ տխուր աւարտ ունեցող հեքիաթը վերստին գրի առնող աղջկան մը միջոցով ցոյց կու տայ, թէ մանուկները կրնան ո՛չ միայն կարդալ, այլ նաեւ գիրք գրել, «Իմ գիրքս, ո՛չ թէ քու», որու իւրաքանչիւր էջին վրայ պայթող ծիծաղը մեծահասակներն իսկ կը դարձնէ իր մոլին, եւ վերջապէս «Մեծ տղաքը կու լան», որու շնորհիւ պիտի կարենաք ձեր զաւկին հետ աւելի դիւրութեամբ խօսիլ զգացումներ արտայայտելու, լալու եւ հանրային սեռի վերաբերող նիւթերը։ Բարի՛ եկաք, փոքրիկնե՛ր, գիրքերու անկրկնելի աշխարհ։

Yaş Aralığı:

Սկիզբէն իսկ խուսափեցանք մեր գիրքերը ըստ տարիքի դասակարգելէ եւ նախընտրեցինք, որպէս առաջարկ նուազագոյն տարիք մը որոշել, որովհետեւ կը հաւատանք, թէ իւրաքանչիւր մանուկ գիրքերու եւ ընթերցանութեան հետ կը հաստատէ իւրայատուկ կապ մը, որ անկարելի է սահմանափակել։ Ինչպէս վերնագիրէն ալ յայտնի է, այս կապոցին մէջ գտնուող չորս գիրքը հասցէագրուած է այն մանուկներուն, որոնք տակաւին մուտք չեն գործած գիրքերու երեւակայական աշխարհէն ներս։ «Պզտիկ դպրոցական պայուսակ, մեծ արկած», որ պիտի օգնէ յաղթահարելու նախադպրոցական տարիքի մանուկներու դպրոցական վախը, «Ժիլն ու վիշապը», որ տխուր աւարտ ունեցող հեքիաթը վերստին գրի առնող աղջկան մը միջոցով ցոյց կու տայ, թէ մանուկները կրնան ո՛չ միայն կարդալ, այլ նաեւ գիրք գրել, «Իմ գիրքս, ո՛չ թէ քու», որու իւրաքանչիւր էջին վրայ պայթող ծիծաղը մեծահասակներն իսկ կը դարձնէ իր մոլին, եւ վերջապէս «Մեծ տղաքը կու լան», որու շնորհիւ պիտի կարենաք ձեր զաւկին հետ աւելի դիւրութեամբ խօսիլ զգացումներ արտայայտելու, լալու եւ հանրային սեռի վերաբերող նիւթերը։ Բարի՛ եկաք, փոքրիկնե՛ր, գիրքերու անկրկնելի աշխարհ։