Մեր մասին


Մանկական գրականութեան նկատմամբ մեր տեսակէտը միաձուլուած է մանուկի նկատմամբ մեր ունեցած դիտանկիւնին։ Մէկ կողմ թողլով այն հասարակ տեղիքը, թէ մանուկները մեր ապագայի գրաւականն են, կը կարեւորենք մանուկներու հիմա՛, ուղղակի որպէս մանուկ գոյութիւնը։ Հետեւաբար մեր ճանապարհը սկսանք մանուկներուն տալու համար այնպիսի գիրքեր, որոնք չեն արհամարհեր զանոնք, չեն փորձեր անոնց բաներ մը սորվեցնել, ուսուցողական չեն, ունին գրական բարձր արժէք ու հարուստ խորք։


Մեր առաջնահերթութիւնն է հրատարակել այնպիսի գիրքեր, որոնք նիւթ ունին հանրային խնդիրներուն, մեր աչքերուն առջեւ պարզուող մանկական գործաւորութիւնը, աղքատութիւնը, գաղթականութիւնը, իրենց ընտանիքներուն կողմէ լքուած մանուկները, գոյաբանական հարցումներուն պատասխաններ որոնող հետաքրքրասէր մանուկները եւլն., բարեկամութեան եւ սիրոյ առաջնորդութեամբ միաժամանակ կ՚անդրադառնան նաեւ դպրոցական դառնալու, հասուննալու նման տարբեր մտահոգութիւններու։ Միւս կողմէ, տարբեր դիտանկիւններ մատուցող, զգացումներու բազմազանութիւնը յիշեցնող, մանուկները խաղի հրաւիրող, զուարճանքէ ոչինչ զիջող, իր նկարներով արուեստի դռները բացող 3-8 եւ 8-12 տարիքային խումբերու մանուկներուն համար խնամքով պատրաստուած գիրքերով «Հիփփօ գիրք» ահա ձեզի հետ է։

Ո՞վենքմենք։

Լորա Սարը
«Հիփփօ»ի հրատարակութեանց համակարգող եւ խմբագիր

1989-ին ծնած է Պոլիս։ 2012-ին աւարտած է Վիեննայի համալսարանի թատրոնի, շարժարուեստի եւ մետիայի գիտութեանց ճիւղը եւ վերադարձած է իր ծննդավայրը։ 2012-2015 թթ. որպէս թղթակից եւ խմբագիր աշխատած է «Ակօս»ի մշակոյթի ու արուեստի բաժնին մէջ։ 2015-էն ի վեր հրատարակչական մարզին մէջ կ՚աշխատի որպէս խմբագիր ու թարգմանիչ։

Էզկի Պերք
«Հիփփօ»ի խմբագիր եւ հեղինակային իրաւունքի պատասխանատու

Իր մանկութիւնը անցաւ կանաչազարդ ու պարտիզաւոր մանկամսուրներու մէջ։ Ձեւով մը մեծցաւ պեթոն պարտէզ ունեցող նախակրթարանի մէջ։ Միջնակարգի տարիներուն արտօնեցին, որ խաղայ, սակայն լիսէի մէջ զբօսանքի աշխոյժ ժամերուն եկան փոխարինել համալսարանի մտից քննութիւններու լարուածութիւնն ու բազմընտրանք վարժութիւնները։ Պատմութիւն ուսանեցաւ իր երազած համալսարանին մէջ։ Հետզհետէ կը մոռնար խաղալն ու երկինք նայիլը, երբ յանկարծ գրախանութի մը մէջ յայտնաբերեց մանկական գիրքերը։ Այս միջոցին մանկական գիրքերուն նուիրուած է։ Միաժամանակ դպրոցներու, գրադարաններու մէջ աշխատանոցներ կը սարքէ մանուկներու հետ։ Էզկի յաճախ պատկերազարդ գիրքեր կը կարդայ, ամէն իրիկուն երկինքը կը դիտէ եւ կը շարունակէ հաւատալ վիշապներուն։ Ամենամեծ վախն է օր մը արթննալ եւ ինքզինք գտնել հասունցած։

Մելիսա Արսէնեան
«Հիփփօ»ի ձեւաւորողը

1988-ին ծնած է Պոլիս։ հետեւած է կայքէջերու ու ձեւաւորումի դասընթացքներու։ Միջոց մը ազատ աշխատած է, պատրաստած է անձնական գործածութեան համար յատուկ տետրեր, օրացոյցներ եւ էջանիշեր։ 2016-էն սկսեալ որպէս ձեւաւորող ու էջադրող կ՚աշխատի։

Սեւան Տէյիրմենճեան
«Հիփփօ»ի թարգմանիչ ու խմբագիր

Ծնած է Պոլիս, 1976-ին։ Կրթութիւնն ու յետբարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է Երեանի պետական համալսարանի հայկական բանասիրութեան բաժնէն։ Կը գրէ, կը սորվեցնէ, կը կարդայ, կը թարգմանէ, կը սիրէ հեծիկ քշել, թիավարել։

Ռոպէր Քոփթաշ
«Հիփփօ»ի հրատարակութեան տնօրէն

1977-ին ծնած է Պոլիս։ Աշխատանքի տնտեսութեան եւ պատմութեան ոլորտէ ներս ստացած է իր կրթութիւնը։ 1995-2008 թթ. աշխատած է «Արաս» հրատարակչատան, 2016-2015 թթ. ալ՝ «Ակօս»ի մէջ։ 2015-էն ի վեր կը վարէ «Արաս»ի հրատարակութեան տնօրէնի պաշտօնը։ Կը սիրէ կարդալ ու գրել, կը հաւատայ, որ խմբագիրի պաշտօնը գրական աշխատանքի բաւական անտեսուած մէկ մասն է։